Open image
 
CURR MIN AVG MAX
64.1 76.2 84.8 Katilo išėjimas
32.6 65.1 78.8 Katilo įėjimas
27.3 39.0 60.3 Radijatorių kolektorius
36.3 40.2 43.1 Grindų kolektorius
68.9 69.9 70.3 Boileris
39.3 75.5 119.6 Kaminas
Ladomatas
Akumuliacinė
[O25]
41.9 42.3 42.9 Užduota radijatorių palaikymo tempertaūra
39.8 40.2 40.7 Užduota grindų palaikymo tempertaūra
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Radijatorių kolektorius
Grindų kolektorius
Akumuliacinės viršus
Akumuliacinės antras
Akumuliacinės trečias
Boileris
Lauko
Kaminas
Ladomatas
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Bypasas
Akumuliacinė
Boileris
[O21]
[O25]
[D6]
[PID1_St]
Užduota radijatorių palaikymo tempertaūra
Radijatoriu trieigio pavaros procentai
[PID2_St]
Užduota grindų palaikymo tempertaūra
Grindų trieigio pavaros procentai
Ventiliatoriaus greitis
Heater Up
[Acu]
[LdS]
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
[DAC1]
[DAC2]
[DAC3]
MENU