09:14
1.5°
Yra: 32.9°
32%
Užduota: 39.6°
61.3°C
Užduota: 38.8°
64.0°
63.7°
36.9°
Akumuliacinė: Išsiurbimas
Kaminas
Lauke:
30.9°C
100%
34%
Yra: 38.9°
37.0°
2024-02-22 09:13:08
68.4°


CLOSE
MENU