09:32
2.0°
Yra: 30.9°
33%
Užduota: 39.4°
58.7°C
Užduota: 38.6°
63.7°
63.4°
35.3°
Akumuliacinė: Išsiurbimas
Kaminas
Lauke:
30.6°C
100%
29%
Yra: 38.5°
34.7°
2024-02-22 09:32:10
68.3°


CLOSE
MENU