09:39
2.0°
Yra: 42.3°
32%
Užduota: 39.4°
57.8°C
Užduota: 38.6°
63.5°
63.3°
35.3°
Akumuliacinė: Išsiurbimas
Kaminas
Lauke:
30.6°C
100%
0%
Yra: 38.6°
34.1°
2024-02-22 09:39:11
68.2°


CLOSE
MENU