14:03
9.5°
Yra: 45.5°
Mažas
granulių
kiekis
43%
Užduota: 37.2°
80.7°C
Užduota: 36.8°
34.8°
51.0°
82.7°
Akumuliacinė:
Kaminas
Lauke:
74.6°C
40%
0%
Yra: 34.5°
31.2°
2019-03-21 14:03:08
65.0°


CLOSE
MENU